За нас

Основна дейност

НАОП „Джордано Бруно” е общинско обслужващо звено в сферата на образованието. То работи в няколко направления. Едно от тях е  организиране и провеждане на кръжоци по астрономия. Кръжочната дейност от своя страна включва теоретична и практическа подготовка. Това се осъществява с провеждане на учебни часове в НАОП „Джордано Бруно” и с организиране на експедиции и летни лагер – школи.
Всяка година в НАОП „Джордано Бруно” се организират кръжоци по астрономия. Приемът се осъществява чрез попълване на молба по образец. Кръжоците са безплатни.
Видовете кръжоци са следните:

„Астрономия за деца” – I – IV клас;

„Забавна астрономия” – V –VII клас;

„Основи на астронoмията” – VIII – X клас;

„Астрофизика” – XI – XII клас.

Сформират се и две сборни групи; „Практическа астрономия” и „Наблюдателна астрономия”, в които участват ученици от VII до XII клас.

Кръжочниците от НАОП „Джордано Бруно” изнасят доклади на младежки конференции, свързани с тяхната изследователска дейност, също така участват в различни състезания и олимпиади.

Учебният процес на кръжочните форми е съгласуван с учебните програми I-XII клас залегнали в българското училище по предметите- физика, математика, човек и природа и география.

 

Посещения в звездната зала на НАОП „Джордано Бруно”

В звездната зала се провеждат лекции, съобразени с възрастта и познанията на посетителите.  Посетителите са ученически групи от община Димитровград, региона и цялата страна. Планетариумът се посещава и от граждани и гости на Димитровград.  НАОП „Джордано Бруно” е включен към туристическите обекти на територията на региона.

 

Нощни наблюдения.

Освен кръжочната дейност и посещенията в звездната зала в НАОП „Джордано Бруно” се организират нощни наблюдения за граждани при подходящи метеорологични условия, а също и при наличието на интересни астрономически събития. Звеното разполага с необходимата техника за осъществяване на наблюденията.

Хъбъл

James Webb Space Telescope
JWST OTIS set for testing in space simulation chamber The James Webb Space Telescope (artist's impression) The James Webb Space Telescope The James Webb Space Telescope (artist's impression) The James Webb Space Telescope and Herschel The James Webb Space Telescope (artist's impression) The James Webb Space Telescope (artist's impression) The James Webb Space Telescope (artist's impression) L2 orbit of JWST