За нас

Основна дейност

НАОП „Джордано Бруно” е общинско обслужващо звено в сферата на образованието. То работи в няколко направления. Едно от тях е  организиране и провеждане на кръжоци по астрономия. Кръжочната дейност от своя страна включва теоретична и практическа подготовка. Това се осъществява с провеждане на учебни часове в НАОП „Джордано Бруно” и с организиране на експедиции и летни лагер – школи.
Всяка година в НАОП „Джордано Бруно” се организират кръжоци по астрономия. Приемът се осъществява чрез попълване на молба по образец. Кръжоците са безплатни.
Видовете кръжоци са следните:

„Астрономия за деца” – I – IV клас;

„Забавна астрономия” – V –VII клас;

„Основи на астронoмията” – VIII – X клас;

„Астрофизика” – XI – XII клас.

Сформират се и две сборни групи; „Практическа астрономия” и „Наблюдателна астрономия”, в които участват ученици от VII до XII клас.

Кръжочниците от НАОП „Джордано Бруно” изнасят доклади на младежки конференции, свързани с тяхната изследователска дейност, също така участват в различни състезания и олимпиади.

Учебният процес на кръжочните форми е съгласуван с учебните програми I-XII клас залегнали в българското училище по предметите- физика, математика, човек и природа и география.

 

Посещения в звездната зала на НАОП „Джордано Бруно”

В звездната зала се провеждат лекции, съобразени с възрастта и познанията на посетителите.  Посетителите са ученически групи от община Димитровград, региона и цялата страна. Планетариумът се посещава и от граждани и гости на Димитровград.  НАОП „Джордано Бруно” е включен към туристическите обекти на територията на региона.

 

Нощни наблюдения.

Освен кръжочната дейност и посещенията в звездната зала в НАОП „Джордано Бруно” се организират нощни наблюдения за граждани при подходящи метеорологични условия, а също и при наличието на интересни астрономически събития. Звеното разполага с необходимата техника за осъществяване на наблюденията.

Хъбъл

Star Clusters
Science Release: Hubble discovers “wobbling galaxies” Science Release: Hubble observes source of gravitational waves for the first time Photo Release: Bursting with Starbirth Science Release: Hubble discovers a unique type of object in the Solar System Science Release: Hubble observes pitch black planet Science Release: Hubble delivers first hints of  possible water content of TRAPPIST-1 planets Photo Release: Galactic David and Goliath Photo Release: The final frontier of the Frontier Fields Science Release: Hubble observes first multiple images of explosive distance indicator