Български астрономически книги

 

image001

1.Различны познания за ученици

Иван  Л.  Богоров, *

Виена, Печатница Л. Сомерова, 1865, с. 64

 

image002

2. Panepisteme V                       

Fhysique celeste tome I “Le systeme du monde “

Pierre Beron,

Paris, Imperime par E. Thumot et Ge, 1866, с.864

 

image003

3. Panepisteme V

Fhysique celeste   tome II “Le systeme planetaire”

Pierre Beron,                                                             

Paris, Imperime par E. Thumot et Ge, 1867, с.924

image004

4. Земя и небо   

Йоаким Груев,  

Виена, у книгопечятн. Л. Сомера и С-е, 1872, с. 42

image005

5. Страдалци на науката  I Джордано Бруно

Иван А. Георгов

 ( отделен отпечатък от “Български Преглед” год. VI, кн.VI и VII)

София, Придворна печатница(Братя Прошекови), 1900, с. 33,   (ксерокопие)

 

6. Джордано Бруно. <Италиански философ>. 

Живот, учение и списания на тоя философ.

Славчо Цанов  Кесяков,

II. … .Пловдив, изд. И печ. Хр. Г. Данов, 1901 (кор. 1902) 168, II с. С 1 ил. , 2 лв.

image006

7. Учебник по астрономия.

За горните класове на средните училища.

Аврам Досев.

Търново, книж. Е. П. Христов (Варна печ.Зора) 1906. 102. Iiс.с. пл.4л.цв. прил. 1,50лв

 

8.Комети или опашати звезди.       

Никола Стоянов.

С. печ. Св. София, 1910. 46 с. с ил.  8’  40 ст.- Библ. Хвърчащи попул. науч. книги  № 2

image007

9.Учебник по физика и астрономия.

За горните класове на гимназиите и другите средни уч. заведения

 

Любомир Иванов Симидчиев, М Ив. Бояджиев. 

. Ч. I. Механика (За VI кл.). Пловдив, Хр. Г. Данов 1911. 4,  256 с. 8’ 3 лв

image008

10.Слънчевата система и живота върху нея 

популярно изложение

Тодор Колев,

Кюстендил, Печатница Пилев, 1921. 56 с.

image009

11. Разходка по небето.

Запознаване с небесните тела.

Тодор Колев, и Н. Спасов

 С., изд. авт. (печ Добруджа), 1923. 83 с. с ил. 8’  17 лв. –  Библ.  Наука и живот. № 2

image010

12. Астрономия, геология и библия

Флорински, протойерей  

Чирпан, Околийско свещено братство (печ. Н. И Д. Попови и Кузманов), 1924,31 с. 16’ 3 лв.

         В книгата авт. свещ. С. Цветков.

         2 изд. (1924) 31 с. 3 лв.

image011

13. Популярна астрономия в беседи

Андро Кръстев,

София, печ Типограф,  1927. 66 с. с ил. И портр. 8’- Библ.  Популярна астрономия в беседи. Кн. 1

 

14. Земята и небето             

Тодор Колев,

София., изд. Авт. (печ. Б. А. Кожухаров) 1927. 143 с. с ил. 8’ 45 лв.  – Библ.  Наука и живот. № 8

 

image012

15. Нашето звездно небе

Йордан Давидов Ковачев,

С., печ. Художник 1928. 110 с. с ил. 16’ 3000 тир. 25 лв. – Библ. Попул. наука. № 1.

image013

16. Животът на звездите

Йордан Давидов Ковачев,

София, печ. Художник 1929. 93 с. с ил.16’ 3000 тир.18 лв.– Библ. попул. Наука.№ 6

image014

17. Слънце и живот

Асен Златаров,    

III – издание, София ,Кооперативно издателство “Акация”, 1929, с. 80, ….. тир., …. лв.

image015

18. Тайната на всемира

В. Милков

София ,Кооперативно издателство “Акация”, 1929, с. 76, ….. тир., 30 лв.

image016

19. Физика за VIII гимназиялен клас част III

Магнетизъм-електричество-астрономия

Тодор Колев,

София,1929г. Издание на автора

Второ преработено и допълнено издание

image017

20. ФИЗИКА част III

магнетизъм и електричество и АСТРОНОМИЯ

Учебник за VIII кл. на гимназиите

Кирил Сеизов, Ст. Козаров

Пловдив, 1929г., издателство Хр. Г. Данов

Първо издание

 

21.Критика върху слънчевата система и земетръсите.

Ст.Павлов,

С., печ. Доверие  1930. 42 с. с черт. 8’ 1000 тир. 20 лв.

image018

22. Пълен конспект по астрономия

Георги поп Манолов,

София, изд. Авт. (печ. Нов живот) 1930. 65 с. с ил. 16’ 2000 тир. 20 лв

 

23. Загадките в слънчевата система или какъв е произхода на онези спътници, чието орбитно движение става обратно – от изток на запад.

Цочо Д. Ракитски

С., печ. Художник, 1931. 8 с. 8’ 1000 тир. 10 лв.

image019

24. Астрономическа география

Йордан Ковачев

Университетска библиотека № 111

София, печатница „СЪГЛАСИЕ”, 1932, 276с.,100 лв.

image020

25. Исак Нютон  Биогр

Тодор Колев,

София., изд. авт. (печ Глушков)  1933. 44 с. с ил. 8’ 6000 тир. 15 лв

image021

26. Нагледна Астрономия.

Георги поп Манолов,

 Картинно и стегнато изложение

 Враца, печатница. Ст. Цековь, 1937, 68 с.,  40 лв.          

 

27. Галилео Галилей   Биогр.

Тодор Колев,

С., изд. Авт. (печ Гутенберг)  1939. 63 с. с ил. 8’ 4000 тир. 20 лв. – Библ.  Наука и живот. № 16

image022

28. Мореходна астрономия

Ангел Симеонов

Бургасъ, 1939,с. 356, твърди корици, с карти и чертежи

 

29. Кратък курс по астрономия

Варвари Богданов Баров,

 (С., Въздушни на Н. В. войски, 1940). 58 с. – Въздушни на Н. В. войски. Служба за времето

image023

30. Сферична астрономия

Никола Иванов  Бонев,

София, Университетска печатница, 1940, с.526, …. тир.,…. лв.

 

31. Звездни приказки за презъ зимни нощи

Алдебаранъ

София , Издание на автора,  1941, с. 80, … тир., 30 лв.

image024

32. Загадката на космичните лъчи

Азаря  Поликаров,  

София, изд. “Лъч”, 1945, с. 216, ….тир.,

image025

33.Атомът и вселената

Азаря Поликаров

София, изд. “Народен печат”, неизвестна, с. 344, ….тир.,….лв.

image025

34. Астрономия, общодостъпно изложение за самообразоване,

Георги п. Манолов,

Двадесето преработено издание, София 1946г., Печатница „Майска роза”, стр.59, цена: 50 лева

image026

35. Теоретична астрономия (основи на небесната механика)

Никола Иванов  Бонев,

София, Университетска печатница, 1947, с. 480, …. тир.,…. лв.

image027

36. Произход на вселената и Слънчевата система

Разум Андрейчин,

 София, Печатница „Братя Миладинови”, 1947г.,стр.67, цена: 40 лв.

image028

37. Астрономия за седми гимназиален клас

Никола Иванов Бонев, Разум Андрейчин       

София, Народна просвета, 1948, с. 96, 30000 тир., 60 лв.

image029

38. Астрономия за народа

Георги Христов Томалевски,

София, Народна младеж, 1950, с. 288, 4000 тир., 300 лв. – първо издание НЕ

image030

39. Мореходна астрономия (кратък курс)

Георги  Б. Дюлгеров                       

София , Наука и изкуство, 1952, с. 122, 500 тир., 6,30 лв.

image031

40. Астрофизика

Никола Иванов Бонев,

София, Наука и изкуство, 1953, с. …, … тир.,… лв

image032

41. Астрономия

Никола Иванов  Бонев,

Второ преработено издание София, Наука и изкуство, 1954, с. 412, 800 тир.,15,05 лв.

 

42. Астрофизика

Никола Иванов  Бонев,

Второ преработено издание,София, Наука и изкуство, 1956, с. 180, 1562 тир.,6,30 лв.

 

43. Слънцето и неговото влияние върху Земята

Ангел Дамянов Бонов,

image033

44. Галилео Галилей

Ст. Карамихов, К. Янков 

София, Народна  просвета, 1958, с. 60, 15000 тир., 1,15 лв

image034

45. Астрономия за народа

Георги Христов Томалевски,

Второ допълнено издание. София, Народна младеж, 1958, с. 348, 10000 тир., 10,40 лв. –1955 г.

image035

46. Пътища към планетите

Симеон Владимиров,

София 1959г. изд.на ЦК на ДКМС „Народна младеж”стр.39, тир.5000

image037

46.Мост към планетите

Тотю Ив. Пенев,

София 1959г. изд.на ЦК на ДКМС „Народна младеж”стр.120, тир.5000

image036

47. Нашето звездно небе

Разум Андрейчин, Георги Томалевски

София, Наордна просвета, 1960, с. 48, 15000 тир., 4,55 лв., с 19 звездни карти

 

image037

48. Николай Коперник

Антон Манолов,

София, Народна просвета, 1960, с. 68, 8000 тир, 1,30 лв

image038

49. Теоретична астрономия

(основи на небесната механика)

Никола Иванов Бонев,

Второ преработено издание   София, Наука и изкуство, 1961, с. 466, 3071 тир.,16,95 лв.

image039

50. Животът на другите планети

Димитър Ал.  Пеев,

София, Народна просвета, 1961, с. 82, 15000 тир., 1,30 лв. 1955 г.

image040

51. Астрономия и религия

Марин Петров Калинков,

София, Наука и изкуство, 1962, с. 236, 5080 тир., 0,73 лв.

image041

52. Радиоастрономия

Богомил Живков Ковачев , 

 София, Наука и изкуство, 1962, с. 156, 4080 тир., 0,52 лв

image042

53. Слънчева система    

 

Никола Стефанов Николов, Стефан Маринов

София, Народна просвета, 1962, с. 114, 8000 тир., 0,17 лв

image043

54. Вселената в цифри образи и сравнения

Кирил Кръстев,

Природонаучна библиотека Серия “Физика и математика”

София, Народна младеж, 1962, с. 92, 5000 тир., 0,23 лв.

image044

55. Разкази за Вселената

Владимир Харалампиев, 

Пловдив, Христо Г. Данов, 1962, с. 160, 5080 тир. , 0,69 лв.

image045

56. Летоброения и календари

Крум Мавродиев

София, , Профиздат, 1962,с. 78, 12650 тир., 0,18 лв.

image046

57. Йохан Кеплер

Васил Метев,

София, , Народна просвета, 1963,с. 74, 8000 тир., 0,14 лв.

image047

58. Астрономия

Никола Иванов Бонев,

Трето преработено издание София, Наука и изкуство, 1964, с. 440, 2070 тир.,1,61 лв.

image048

59. Разказ за звездните светове

Никола Николов,

Серия „Физика и математика”

София,Народна просвета, 1964г., с.84, 12079 тир., 0,12 лв.

image049

60. Химия и космос

Недко Маринов Преславски,  

София, Народна младеж, 1964, с. 112, 8000тир., 0,43 лв

image050

61. Сборник от задачи по теоретична  астрономия

Ангел Дамянов Бонов,

София, Наука и изкуство, 1965, с. 184, 3070 тир., 0,64 лв.

 

image051

62. Слънцето и неговата активност

Ангел Дамянов Бонов,

София, Народна просвета, 1965, с. 116, 9379 тир., 0,17 лв. Природонаучна библиотека, серия “Физика и математика”

image052

63. Галилео Галилей

Марин Петров Калинков,

София, Наука и изкуство, 1965, с. 124, 12080 тир., 0,35 лв.

image053

64. Съвременната астрономия и астронавтика

Никола Стилианов Калицин,

София, Наука и изкуство, 1966, с.170, 4500+80 тир., 1,15 лв.

image054

65. Семейството на Слънцето

Богомил Живков Ковачев,                     

София, Наука и изкуство, 1966, с. 138, 5000+80 тир., 0,38 лв.

image055

66. Пространство и време

Венцислав Кръстев,

София, Народна просвета, 1966, с. 192, 3579 тир., 0,29 лв.

Природонаучна  библиотека  год. XI /3

image056

67. Химия на звездите

Дончо Донев.Славчев,

София, Наука и изкуство, 1966, с. 90, 3000+80 тир., 0,30 лв.

image057

68. Падащи звезди (метеори)

Марин Петров Калинков,

София, Наука и изкуство, 1967, с. 134, 30000 (I-2200+80) тир., 0,78 лв.

image058

69. Квазари

Марин Петров Калинков, , Иван Петров Недялков

София, Наука и изкуство, 1967, с. 152, 20000 (4080-I) тир., 0,60 лв.

image059

70. Гравитацията владетелка на Вселената

Петър П.  Райчев,

София, Народна Просвета, 1967, с. 102, 2084 тир., 0,15 лв

image060

71. Великото начало

Братислав Димитров Талев,

София, Народна просвета, 1967, с. 104, 3085 тир., 1,03 лв.

image061

72. Геодезическа астрономия

Владимир Кирилов Христов,

Трето преработено издание. София, Техника, 1967, с. 360, 1065 тир. , 1,65 лв

image062

73. Астрономия

Учебник за XI клас на общообразователните трудово-политехнически училища

Марин Петров Калинков, , Димитър Г. Македонски

София, Народна просвета, 1968, с. 86, 30062 тир., 0,53 лв.

image063

74. Луната и нейното овладяване

Богомил Живков Ковачев,

София, Наука и изкуство, 1968, с. 208, 20000(I-5000+100) тир., 1,34 лв

image064

75. КАТАЛОГ кривых блеска и показателей цвета цефеид в системе UBV

Никола Стефанов Николов,

София, Издателство на Българска академия на науките,  1968, с. 152, 1500 тир., 4,50 лв

image066

76. Звездобройците на древността

Николов, Никола Стефанов, Владимир Александров Харалампиев                   

София, Наука и изкуство,  1969, с. 202,5000+78 тир., 0,86 лв

 

image067

77. Астрофизика

Никола Иванов Бонев,

Трето преработено издание София, Наука и изкуство, 1969, с. 196, 5000 (I 1500+80) тир.,1,87 лв.

image068

78. Венера най-загадъчната планета

Ангел Дамянов Бонов,

София, Наука и изкуство, 1970, с. 278, 4000+78 тир.,1,11 лв

image069

79. Любителски телескопи

Марин Петров Калинков, , Иван Христов Памукчиев

София, Наука и изкуство, 1970, с. 256, 4078 тир., 1,02 лв.

image070

80. Нашата планета

Еким Бончев, Ангел  Бонов

София, Издателство на БКП, 1970, с.152, 3100 тир.,0,27 лв.

Библиотека “Знание и вяра”

image071

81. Епоха на велики астрономически открития

Никола Стефанов Николов, Владимир Александров Харалампиев

София, Наука и изкуство,  1970, с. 368,4000+78 тир., 1,95 лв

image072

82. Загадките на космоса

Русчо Минчев Русев,

София, Наука и изкуство, 1970, с168, 6000+78 тир., 0,86 лв.

image073

83. Човекът и вселената  (сборник статии по астрономия)

Георги Йорданов, Господин Момчев редактори-съставители

Ямбол, Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол, 1970, с. 64, 1550 тир., …..лв.

image074

 

84. Марс тайнствената планета

Климент Живков Ковачев, Богомил Живков.Ковачев

София, Наука и изкуство, 1971, с. 304, 3578 тир., 1,24 лв

image075

85. Практически упражнения по астрономия

Димитър Георгиев Македонски, Митко Маринов Гогошев

София, Наука и изкуство, 1971, с.108, 1581 тир, 0,44 лв.

image076

86. Небето, Земята и аз

Рачо Стоянов Радков,

София, Народна просвета, 1971, с. 116, 4000  81 тир., 0,22 лв.

image077

87. Сборник от задачи по обща астрономия

Никола Стефанов Николов, Русчо Минчев Русев

София, Наука и изкуство,  1971, с. 204, 1066 тир., 0,84 лв

image078

88. Човекът и вселената

Никола Стефанов Николов, Владимир Александров Харалампиев

София, Наука и изкуство,  1972, с. 476, 4083 тир., 1,83 лв.

image079

89.Практически упражнения по обща астрономия

Рачо Стоянов Радков,

София, Наука и изкуство, 1972, с. 236, 1567 тир., 1,09 лв

image080

90. Николай Коперник 1473 – 1543 сборник статии

Отговорен редактор акад. Емил Джаков

София, 1973, Издателство на Българска академия на науките, с.92, тир 2000, 0.80 лв.

image082

91. Извънатмосферна астрономия

Никола Стефанов Николов      

София, Наука и изкуство, 1973, с. 64, 5096 тир., 0,12 лв.

Библиотека на дружество “Георги Кирков” Поредица “Математика, физика, химия”

image081

92. Бюлетин на коперниковата седмица по астрономия и физика Варна – май 1973

Ангел Бонов, Русчо Русев, Недка Спасова

Варна, Офсетова база при СД МДКП и КБУ, клон „Маяк” – 1973, тир 100

image082

93. Малки планети в Слънчевата система

Владимир Георгиев Шкодров,

София, Наука и изкуство, 1973, с. 215, 2585 тир., 0,56 лв

image083

94. Астрономически основи на първобългарското летоброене

Борис Рогев,

София, Издателство на Българската академия на науките, 1974, с. 93, 1000 тир., 0,67 лв.

image084

95. Звездна карта на северното небе

Боньо Бонев, , Никола Николов

София, Издание на Централната станция на младите техници, 1974, с. 60, 6100 тир., 0,53 лв.С подвижна звездна карта

image085

96. Примерни програми за извънкласна работа по ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ И КОСМОНАВТИКА с пионери и средношколци

Авторски  колектив    

София, Печатница при централната станция на младите техници, 1974, с.20, тир 4000

image086

97. Любителски телескопи

Стоян Борисов Кафеджиев,

София, Техника, 1976, с. 120, 3000+89 тир., 0,56 лв.

Поредица “Млади приятели на техниката"

image087

98. Митове и легенди за съзвездията

Ангел Дамянов Бонов,

София, Наука и изкуство, 1976, с.280, 30108 тир.,1,71 лв.

II преработено и допълнено. София, Наука и изкуство, 1982, д. 304, 20118 тир, 2,64 лв.

image088

99. Юпитер

Русчо Минчев Русев,

София, Наука и изкуство, 1976, с164, 3107 тир., 0,47 лв.

image089

100. Селенология

Иван Борисов,

София, Народна младеж, 1977, с.166, 4000 тир., 0,35 лв.

Библиотека “Радар”  №17

image090

101. Планетите отблизо

Тодор Станев,

София, Народна младеж, 1977, с. 132, 3141 тир., 0,37 лв.

Библиотека “Радар” № 19

image091

102.Сборник на III-градска конференция по астрономия и космонавтика

Варна, Офсетова печатна база при ВИНС „Димитър Благоев”,1977,с.50,

image092

103. Неспокойните звезди

Петър  Кънчев,

София, Народна младеж, 1978, с.158, 2941 тир., 0,43 лв.

Библиотека “Радар”  № 22

image095

104. Далечните планети – Уран, Нептун и Плутон

Владимир Георгиев Шкодров,

София, Наука и изкуство, 1978, с.176, 2607 тир., 0,49 лв

image093

105. Пътуване в астрономията

Андрей Николов, Петър Кънчев

София, Народна младеж, 1979, с. 80, 30000 тир., 1,01 лв

image094

106. Астрономия 11 клас

Никола Стефанов Николов, Марин Петров Калинков, Димитър Георгиев Македонски

Учебник за XI клас на общо образователните трудово-политехнически училища

София, Народна просвета,  1979, с. 112, 40 082 тир., 0,41 лв.

image095

107. Сатурн

Русчо Минчев Русев,

София, Наука и изкуство, 1979, с.204, 2602 тир., 0,80 лв.

image096

108. Бележити астрономи

Никола Стефанов Николов,

София, Народна просвета, 1980, с. 112, 7000 + 105 тир., 1,01 лв.

image100

109. Методика за изучаване на звездното небе

Ст. Тодоров, Ал. Неделчев

София, Военно издателство, 1980, с. 44,

image097

110. Космичните лъчи

Тодор Станев,

София, Народна младеж, 1980, с. 118, 2300 тир., 0,56 лв.

Библиотека “Радар” № 26

image098

111. Възгледите за Вселената на Йоан Екзарх Български

Ангел Дамянов  Бонов,                   

София, Наука и изкуство, 1982, с. 94, 1106 тир.,1,55 лв.

 

 

image099

112. Митове и легенди за съзвездията

Ангел Дамянов Бонов,

II преработено и допълнено. София, Наука и изкуство, 1982, д. 304, 20118 тир, 2,64 лв.

image101

113. Сами ли сме във Вселената

Агоп Мелконян,

София, Отечество, 1982, с. 178, 15115 тир., 0,84 лв.

image102

114. Лунно календарче

Рачо Стоянов Радков,

София, Отечество, 1982, с. 52, 35115 тир., 0,60 лв.

image103

115. Мъдростта на небето

Агоп Мелконян,

София, Партиздат, 1983, с. 160, 7610 тир., 0,71 лв.

image104

116. Извънземни цивилизации – научни проблеми

Георги Стоянов Аспарухов,

София, Наука и изкуство, 1984, с. 64, 3100 тир., 0,20 лв.

image105

117.  Мифы и легенды о созвездиях

Ангел Дамянов Бонов,

Минск,, Высшая школа, 1984, с.256, 50000 тир.,1р.

image106

118. Планетите разкриват нови тайни

Никола Стефанов Николов, , Венелина Петрова Рачева,

София, Народна просвета,  1984, с. 112, 5400+101 тир., 0,80 лв.

image107

119. Звездите разкриват нови тайни

Никола Стефанов Николов, Венелина Петрова Рачева, Валери Костадинов Голев

София, Народна просвета,  1985, с. 142, 4600+101 тир., 0,98 лв.

 

image108

120. Халеевата комета на път към Слънцето

Владимир Георгиев Шкодров, Виолета Георгиева Иванова, Васил Иванов Умленски, Смилияна Димитрова Дикова   

София, Народна просвета, 1985, с. 208, 16 стр. Цв. илюстр., 15000+101 тир., 0,93 лв.

image109

121. Халеевата комета

Никола Стефанов Николов,  Господин Коев Момчев

София, Наука и изкуство, 1985, с. 50, 3100 тир., 0,20 лв.

Библиотека на дружество “Георги Кирков” Поредица “Математика, физика, химия”       

image110

122. Джордано Бруно  – сретлини от кладата

Слави Иванов Боянов,

София, Наука и изкуство, 1985, с. 268, 9120 тир., 2,55 лв.

image111

123. Звездни разкази и игри

Рачо Стоянов Радков,

София, Отечество, 1985, с. 40, 50115 тир., 0,82 лв.

image112

124. Звездобройците на древността                       

Второ основно преработено издание           

Никола Стефанов Николов, Владимир Александров Харалампиев

София, издателство   Наука и изкуство 1986 г.  Стр. 272,тир 6110,цена 2,56                         

                      

image113

125. Срещи с кометите

Никола Николов, Валери Голев, Венелина Рачева

София, издателство Наука и изкуство, 1986 г., стр. 254,тир 24210, ц.1,46 лв.

image114

126. Календар и слово

Йордан Вълчев,                       

София, Български писател, 1986, с. 203, 10112 тир., 1,50 л

image115

127. В света на планетите

Никола Стефанов Николов,

София,Дружество за разпространение на научни знания “Гиорги Кирков” Републикански съвет,

1987,с. 64, тир. 2370, 0,20 л

image116

128. Еволюция на Вселената

Чавдар Велчев, Мария Димитрова, Лилия Маринова

София,Дружество за разпространение на научни знания “Гиорги Кирков” Републикански съвет,

1987,с. 48, тир. 2370, 0,20 лв.

image117

129. Раждане и смърт на звездите

Никола Стефанов Николов, Венелина Петрова Рачева, Андрей Стефанов Николов

София, Народна просвета,  1988, с. 112, 14700+102 тир., 0,85 лв.

image118

130. Лекции по звездни атмосфери

Иванка Янкулова

София, Софийски университет “Климент Охридски” , 1988, с.174, 100+48 тир., 0,49 лв 128

image119

131. Планетен потенциал

Владимир Георгиев Шкодров,

София, Издателство на Българска академия на науките, 1989, с. 331, 500 тир., 2,80 лв.

image120

132. Астрономия

За  11 клас на средното общообразователно училище

Никола Стефанов Николов, Валери Костадинов Голев, Тодорка Жекова Стефанова, Елисавета Спасова Илиева

София, Просвета,  1991, с. 174, 50000 + 90 тир., … лв

image124

133. Стара българска литература – том пети

Естествознание

Съставителство и редакция Анисава Милтенова

София, 1992, Издателска къща „Български писател”,тир. 3000,стр. 548

image121

134. Най-ярките звезди на небето

С техните имена и звездни величини

Христо Илиев

Кърджали, Астрономическа обсерватория Кърджали, 1993.,стр. 40

image122

135. Учебно помагало по астрономия

Румяна Билчева.    

Русе,  ИК „Парнас”, няма година на издаване, стр.64

image123

136. Астрономия и астрология

Рачо Стоянов  Радков,

София, Издател ЕТ РА – РАЧО РАДКОВ, 1994, с. 47, 3000 тир., 25 лв

image124

137. Галактиките разкриват нови тайни

Никола Стефанов Николов, Марин Петров Калинков   

София, Просвета, 1995, с. 132. ……..тир., 89 лв

image125

138. Тестове по астрономия за 11 клас

Цветанка Кьовлиева, Маргарита Горанчева

 Педагог 6, 1995г., стр. 80, ц. 60 лв.,печатница „Светлина” ЕООД- Ямбол

image126

139. Детцка фолкклорна енциклопедия. Том 1. Астрономия, метеорология, животни, растения

Лилия Старева, Пламен Бочков

София,Издателство „Листа”, 1996, с. 144, 400 лв.

image127

140. Произход на слънчевата система

Младен Милчев Милков,

Варна, 1996, ХРОНОΣ, с.96, ….тир., …..

image128

141. Сборник с доклади изнесени на научна сесия, посветена на 100–годишнината от основаването на Астрономическата Обсерватория на Софийския университет Св. “Климент Охридски”

Редактори: Кристиян Маслев, Радостин Куртев

София, Натурела АД, 1996, с.309, 150 тир.,

image129

142. Звездна карта на северното небе

(каталог на обектите и звездна карта)

Редактор: Кристиян Маслев

София , Натурела АД, 1996, с. 48, 800 тир., …. лв.

image130

143. Спокойното и активно слънце

Владимир Николов Дерменджиев,

София , Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1997, с. 380, ….. тир.,

image131

144. Космос, екология, цивилизации

Митко Гогошев, 

Стара Загора, Издателство”Тракийски университет” – Стара Загора, 1998, с. 264, ….. тир., …. лв.

image132

145. Кратка история на астрономията 

Георги Иванов

София , Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1998 ,с. 240, т.

image133

146. Астрономия

Учебник за университетите в България

Никола Стефанов Николов, Марин Петров Калинков

София, Университетско издателство  “Св. Климент Охридски”, 1998, с. 282 + 32 сн . и ил. ..тир., 13 лв

 

 

image134

147. Слънчевите затъмнения

Владимир Николов Дерменджиев,  Димитър Николов Мишев,Костадинка Желязкова Колева

София , Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, с. 160, ….. тир., 8,00 лв.

image135

148. Небесни явления

Надя Кискинова,

Стара Загора, Народна астрономическа обсерватория “Юрий Гагарин” , 1999, с. 40.

image136

149. Пълно слънчево затъмнение на 11 август 1999 – какво и как да наблюдаваме

Йоанна Кокотанекова, Димитър Кокотанеков

Хасково, РИКОЛ, 1999, с. 80, 300+20 тир., 3 лв.

 

image137

150. Пълно слънчево затъмнение през 1999 г. – наблюдателни програми и координация

Редактори: Йоанна Кокотанекова, Димитър Кокотанеков, Владимир Дерменджиев 

Хасково, ИПС – РЕКОЛ, 1999, с. 146, 300 тир.

image138

151. Драконът и Слънцето. Пълно слънчево затъмнение – 11 август 1999 г.

Васил Умленски,

София1999, издателство на Министерство на отбраната”Св. Георги Победоносец”, стр.40,

 

image139

 

152. Календар и хронология

(Второ издание)

Йордан Вълчев.

София, 1999г., изд. ТАНГРА ТанХагРа ИК,стр 229,

image144

153.Календарът

или как хората измерват времето

Пламен Иванов,

Стара Загора, 2001 г., Издателска къща „КОТА”, стр. 78

image140

154. First Results of 1999 Total Eklipse Observations

Edited by D. N. Michev and K. J. H. Phillips

Sofia, Profesor Marin Drinow  Akademic Publiching House, 2002, p. 312

image141

155. Приложна астрономия

Надка. Данкова,

София 2002г., Регалия 6, стр.103, цена:4лв

image147

156.Физика и астрономия за 12 клас

профилирана подготовка

Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев, Валери Голев, Драгия Иванов

София, 2002, издателство „просвета-София” АД,с. 335

image142

157. Астрономия

Никола Николов, Веселка Радева, Елисавета Илиева

Педагог 6, София 2003г. стр. 126

image149

158. Научни знания закодирани в Библията

Най-древните календари александрийското и Византийското летоброене

Красимир Кръстев

София, 2003г. ,Издателство „Пропелер”, стр. 144, ц.5 лв.

image143

159. Астрономия 11 клас

Учебно помагало

Валери  Костадинов  Голев     

София, 2004г., „Просвета-София” АД.стр. 238, ц.6.90 лв.

image144

160. Астрофизика

Диана Кюркчиева

Шумен, 2004 г.Университетско издаделство „Епископ Константин Преславски”, стр 216 ,тир 500

image152

161.Планетарна физика

Владимир Шкодров

Шумен, 2005 г.Университетско издаделство „Епископ Константин Преславски”, стр 276 ,тир …, ц. 12 лв.

image153

162. Променливи звезди

Диана Кюркчиева

Шумен, 2005 г.Университетско издаделство „Епископ Константин Преславски”, стр 216 ,тир 150, ц. 12 лв

 

image154

163. Увод в плазмената физика

Йорданка Пенева

Шумен, 2005 г.Университетско издаделство „Епископ Константин Преславски”, стр 200 ,тир …, ц. 12 лв

image145

164. Времето и календарният проблем

Васил Умленски, Владимир Шкодров, Антоанета Запрянова

Академично издателство „Марин Дринов”, София 2005г. стр. 254, цена 8,20 лв.

image146

165. От Кварките до Вселената избрани статии,

публикувани в списание „Светът на физиката”,

съставител:Динко  Динев,

София, 2005г., печат „Образование и наука” ЕАД, стр.325

image157

166. Мореходна астрономия

Второ коригирано издание

Свилен Георгиев Георгиев

Варна,2005г., Издателска къща „Стено”,с. 300

image147

167. Пълно слънчево затъмнение на 29 март 2006г.

Йоанна Кокотанекова, Димитър Кокотанеков

Хасково, 2006г. стр.80

 

image159

168. Астрономията – минало, настояще и бъдеще

Диана Кюркчиева

Шумен, 2006 г.Университетско издаделство „Епископ Константин Преславски”, стр 267 ,тир 200, ц. 12 лв

image148

169. Звездното небе над нас

Дарина Младенова

София, 2006, Академично издателство „Проф.Марин Дринов”, стр. 422, ц. 9.00 лв.

image161

170. Сборник „Международната година на астрономията в България”

съставител: Диана Кюркчиева

Шумен, 2009 г.

 

image151

171 . Увод в теорията на черните дупки

Стойчо Стоянов Язаджиев

София, 2009,Университетско издателство  “Св. Климент Охридски”, с. 156

image152

172. Етюди по история на астрономията

Владимир Шкодров,

София, 2010 г. Издателство „Проф. Марин Дринов”, стр. 251

image153

173. Живот и вселена

Владимир Божилов, Камен Нам

София, 2010г.изд. MAGOART, стр.152

image154

174. Планетариумът моята звездна приказка

Теменужка Начева,

Смолян 2011г. стр.312

image155

175. Върху прехода на вакуума в материя при звездите с корони и неговото астрофизично приложение при определяне на техния поток на лъчение и магнитното им поле

Георги Гемеджиев

2012, Университетско издание „Паисий Хилендарски”, стр. 60,

image156

176. Астрономия за деца I част

image168

177. Астрономия за деца Помагалка I част

image169

178. Астрономия за деца II част

image159

179. Астрономия за деца Помагалка II част

image171

 180.Звездна летопис

Надка. Данкова,

 Велико Търново, 2014,Издателство „Слово”,стр. 63

image160

181. Животът на свръхземите

Димитър Съселов

София, 2013,Издателство „Изток запад”, стр 212