Контакти

По време на празничните дни

22, 23 и 24 септември 2018г., планетариумът няма да приема посетители!

 

През летния период не се провеждат нощни наблюдения.

Работно време

понеделник – петък от 9.00 – 17.00 ч.

В събота и неделя по предварителна заявка

 

 

Лекциите в звездната зала на планетаяриума са със следните часове:

делнични дни : 11.00ч. и 14.00ч.

в събота от 10.00 до 15.00ч.

 

Адрес
6406 Димитровград

Парк Никола Й. Вапцаров, НАОП „Джордано Бруно”

 

тел.:0391 66797

e-mail:naopjbruno@abv.bg