За нас

НАОП „Джордано Бруно” е общинско обслужващо звено в сферата на образованието. То работи в няколко направления. Едно от тях е организиране и провеждане на кръжоци по астрономия. Кръжочната дейност от своя страна включва теоретична и практическа подготовка. Това се осъществява с провеждане на учебни часове в НАОП „Джордано Бруно” и с организиране на експедиции и летни лагер – школи.

Планетариум

Звездната зала на планетариума разполага с 45 седящи места. Нейният диаметът е осем метра. Първият планетариум в България е избработен в Димитровград от тогавашния главен архитект на града – Милко Миланов. Апаратът посредством 47 проектора за диафилми е показвал звездното небе на нашите географски ширини, както и положението на Слънцето и Луната, с нейните фази.

Обсерватория

Астрономическата обсерватория към НАОП „Джордано Бруно“ разполага с наблюдателен павилион с подвижен покрив, (който в момента не може да бъде използван, поради амортизация на сградата). За осъществяване на наблюденията телескопите се монтират в двора на НАОП „Джордано Бруно”. При възможност всяка сряда се провеждат наблюдения на нощното небе при добри метеорологични условия.