Лунно затъмнение 27 юли 2018г.

На 27 юли 2018г. (петък) от 21.00ч. ЦПЛР-НАОП "Джордано Бруно" организира  наблюдение на пълно лунно затъмнение. Гражданите и гостите на Димитровград ще могат да наблюдават затъмнението с телескопи на обсерваторията. Наблюдението ще продължи до 1.00ч. след полунощ.

 Лунното затъмнение  е астрономическо явление, при което Луната преминава през сянката на Земята. Луната свети с отразена от Слънцето светлина и  при това преминаване става почти невидима.  Лунните затъмения настъпват само при пълнолуние на Луната. 

 

 

sh

 

Осветена от Слънцето, Земята  образува сянка и полусянка (както е показано на схемата). В зависимост от преминаването на Луната през сянката и полусянката, съществуват три вида затъмнение:

                – Пълно затъмнение – когато Луната преминава през сянката на Земята.
                – Частично затъмнение- когато Луната преминава частично през сянката на Земята.
                – Затъмнение от полусянката на Земята – когато Луната преминава само през полусянката.
                  На 27 юли 2018г. (петък)  от  територията на България ще можем да наблюдаваме пълно лунно затъмнение.

 Характерните моменти на затъмнението са:
               – Първи контакт с полусянката          27 юли 20:14ч.
               – Първи контакт със сянката                        21:24ч.
               – Начало на пълното затъмнение                   22:30ч.
               – Момент на най-голямата фаза                    23:22ч.
               – Край на пълното затъмнение           28 юли  00:13ч.
               – Последен контакт със сянката                   01:19ч.
               – Последен контакт с полусянката                02:29ч.

Затъмнението ще може да бъде наблюдавано след изгрева на Луната, който за Димитровград на 27 юли е в 20:36ч.

По време на пълната фаза на затъмнението Луната не изчезва напълно, а остава оцветена в червено. Това се дължи на поглъщане и  пречупване на част от слънчевите лъчи от атмосферата на Земята. 

Публикувано в Новини