ПРАЗНИЧНИ ДНИ 22, 23, 24 И 25 СЕПТЕМВРИ ПЛАНЕТАРИУМЪТ НЯМА ДА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛИ

ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ 22, 23, 24 И 25 СЕПТЕМВРИ ПЛАНЕТАРИУМЪТ
 НЯМА ДА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛИ!

Публикувано в Новини

Хъбъл

Nebulae
NGC 595 — a diffuse nebula in the Triangulum Galaxy Stellar association IC 142 The smoking gun of a newborn star Tangled — cosmic edition Serpens Nebula, seen by HAWK-I Bat Shadow Cosmic shadow of HBC 672 Wide-field view of the Serpens Nebula (ground-based image) The Ghost Nebula